Bona Bok


Här pågår en väldigt spännande förstudie vars syfte är att öka läsförmågan hos elever i grundsärskolan.


Förstudien sker under 2020 och görs med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten och i samarbete med Nypon förlag.